Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

Słowo pasterskie Arcybiskupa Katowickiego pdf
Ofiara na wsparcie walki z epidemią koronawirusa pdf

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

pdf

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH
W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJPOZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU

pdf

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

pdf

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy