Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

Słowo pasterskie Arcybiskupa Katowickiego pdf
Ofiara na wsparcie walki z epidemią koronawirusa pdf

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

pdf

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH
W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJPOZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU

pdf

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

pdf

 

 

 

INFORMACJA W  ZWIĄZKU  Z  ZAGROŻENIEM  ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM

pdf

 

 

  Słowo pasterskie na I niedzielę wielkiego postu pdf
  KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO PRZED WIELKIM POSTEM 2020 pdf
  KOMUNIKAT NA ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2020r. pdf
  KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
O ZAKOŃCZENIU PROCESU BEATYFIKACYJNEGO
SŁUGI BOŻEGO KSIĘDZA JANA MACHY
pdf
  Słowo pasterskie pielgrzymka kobiet do Piekar pdf
 

„Słowo Arcybiskupa Katowickiego z okazji 40. rocznicy spotkania papieża

Jana Pawła II z pielgrzymami z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

pdf
 

Homilia w czasie mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry

dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego

pdf

 

 

 

List prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

pdf

 

 

  „Pan mój i Bóg mój”:
List pasterski Metropolity Katowickiego
na II Niedzielę Wielkiego Postu, 17 marca 2019 r.
pdf
  Folder Jan Macha: pdf

 

 

  Prośba o pomoc w remoncie Kolegium Polskiego w Rzymie: pdf

 

 

  List Pasterski Episkopatu Polski w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 4 października 2018 r.: pdf

 

 

  Orędzie Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018: pdf

 

 

  Komunikat - Śląskie dzieciom z Aleppo: pdf

 

 

  List Episkopatu Polski na Rok Świetego Stanisława Kostki: pdf

 

 

  Słowo Metropolity Katowickiego na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju: pdf

 

 

  LIST EPISKOPATU POLSKI NA ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI: pdf

 

 

  ZAPROSZENIE DO DZIĘKCZYNIENIA W 20. ROCZNICĘ ŚWIĘCEŃ BISKUPICH
ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO WIKTORA SKWORCA:
pdf

 

 

  ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA ARCYBISKUPA DAMIANA ZIMONIA:
pdf

 

 

  LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO NA I NIEDZIELĘ ADWENTU: pdf

 

 

  ZAPROSZENIE DO KATEDRY NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA: pdf

 

 

  Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę: pdf

 

 

  Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej: pdf

 

 

  Stypendium dla uczniów w ramach programu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”: pdf

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy